Velen zijn je inmiddels voorgegaan. Wij nodigen je van harte uit om het zelf te beleven en ontdekken. Sluit je aan en ervaar het verschil!

Er zijn nog 187 plekken beschikbaar!

Wekelijks werken wij het aantal plekken dat over is bij.

Ervaar Purazen gym 10 dagen gratis, meld je nu aan

Privacybeleid

Privacybeleid

Purazen gym, gevestigd aan Werkerlaan 5-B
8043LT Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.purazengym.nl Werkerlaan 5b
8043LT Zwolle 038-3030233

A.F.P. Collet is de Functionaris Gegevensbescherming van Purazen gym
Hij is te bereiken via support@purazengym.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Purazen gym verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Purazen gym verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Purazen gym verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Purazen gym neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Purazen gym Studio) tussen zit. Purazen gym Studio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

-Dewi ledenadministratie
-Contactformulieren website https://www.purazengym.nl
-Dewi clubdrive app
-Purazen egym app
-Enormail intelligente formulieren en nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens zolang u diensten bij Purazen gym open heeft staan en/ of daar gebruik van maakt. Nadat u een jaar niet meer actief gebruik heeft gemaakt van de diensten zullen uw gegevens verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet met reden gedeeld

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Purazen gym gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Purazen gym gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@purazengym.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Purazen gym zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Purazen gym wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Purazen gym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@purazengym.nl
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@lotuszen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Purazen gym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens >Bewaartermijn 1 jaar na actief zijn > Reden: Veelal neemt u als klant een pauze moment dan is het prettig om wanneer u weer wilt starten zo weer kunt inloggen en uw lidmaatschap weer kunt activeren. Ook wanneer u een strippenkaart met nog mogelijk te gebruiken strippen open heeft staan. Deze zijn nog 12 maanden geldig om te verzilveren.
Personalia > Bewaartermijn 1 jaar na actief zijn > Reden: Veelal neemt u als klant een pauze moment dan is het prettig om wanneer u weer wilt starten zo weer kunt inloggen en uw lidmaatschap weer kunt activeren. Ook wanneer u een strippenkaart met nog mogelijk te gebruiken strippen open heeft staan. Deze zijn nog 12 maanden geldig om te verzilveren.
Adres > Bewaartermijn 1 jaar na actief zijn > Reden: Veelal neemt u als klant een pauze moment dan is het prettig om wanneer u weer wilt starten zo weer kunt inloggen en uw lidmaatschap weer kunt activeren. Ook wanneer u een strippenkaart met nog mogelijk te gebruiken strippen open heeft staan. Deze zijn nog 12 maanden geldig om te verzilveren.
Bankgegevens > Bewaartermijn tot dat het lidmaatschap is beëindigd> Reden: Zolang uw lidmaatschap actief is dienen wij deze gegevens te behouden voor het incasseren van uw lidmaatschapsgelden.

Purazen gym verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Purazen gym blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen